't-askikopolomon

verb ti 28
s/he ties it tight
Prefixed Verb Stem : -askikopolom-
Unprefixed Verb Stem : skikopolom-
Changed Verb Stem : eskikopolom-
Verb Stem With Preverb : -skikopolom-

Example Sentences :

Passamaquoddy-Maliseet English Phrase
'Taskikopolomonol suwitokolasol Husa. John ties the sweetgrass tight.
Eskikopolasik nit ptoqap kmaceptun. Take the tightly tied bag with you.
Skikopolomun nihtol paksisol! Tie those boxes tight!
Notes : (see also 'sakolopolomon)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
example Dolly
word Dolly