ehtahsi-pesqon

noun inanimate
one to each
Plural : ehtahsi-pesqonul some to each

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Yat-te wen kmilan ehtahsi-pesqon sukolis. Give one candy to each. (Pesk)
Notes : (also, ehtahs pesqon; see also i-pesqon)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
Word Dolly
word Donnell
Example Dolly