katapskomiq

noun inanimate
stony wilderness
Locative : katapskomiq, katapskomikuk

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Akim newinsk kehsikoton pomapasuwok katapskomiq. For forty years they wandered in the wilderness.
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
example Dolly