konasis

noun animate
(louse egg) nit
Plural : konasisok
Diminutive : konasossis

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Nmoskuwak konasisok etoli-naskuhuk Ena. I found nits when I was fixing Anna's hair.
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
example Dolly