'koskayapotomon

verb ti 28
s/he loses sight of it
Prefixed Verb Stem : -koskayapotom-
Unprefixed Verb Stem : kskayapotom-
Changed Verb Stem : keskayapotom-

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Nkoskayapotomon ntahtuwikhikon nahaht. I lost sight of my book a while ago.
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
Word Dolly
Example Dolly