kostokonikon

noun animate
soap, detergent
Plural : kostokonikonok
Possessed : kostokonikonumol
Diminutive : kostokonikonossis

Example Sentences :

Passamaquoddy-Maliseet English Phrase
Kostokonikon opu wahsiw. The soap is in the other room.
Eci-wolawotihtit kostokonikonok. There is a good buy on soap.
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
example Dolly
example Dolly