'kotqihtahatomon

verb ti 28
s/he knocks it over
Prefixed Verb Stem : -kotqihtahatom-
Unprefixed Verb Stem : ktoqihtahatom-
Changed Verb Stem : ketqihtahatom-
Notes : (also, 'kotqihtehmon)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly