malomahkonoma, malomahkonome

verb ai 13
s/he fires gun accidentally when finger slips while cocking trigger
Plural : malomahkonomahtuwok
Verb Stem : -malomahkonoma-
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly