napolup

noun inanimate
(on horse, donkey, ox) rein
Plural : napolupiyil reins
Possessed : napolupim
Locative : napolupik
Diminutive : napolupossis
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly