olonahqakom

noun animate
ice-skate
Plural : olonahqakomok
Possessed : 'tolonahqakom
Locative : olonahqakomok
Diminutive : olonahqakomossis

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Naciphan ktolonahqakomok weci-kisi-nacikopomiyiq. Go get your ice-skates so we can go skating.
Notes : (literally, iron snowshoe)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta
word Dolly
example Alberta
example Dolly