'tawokehkoluhtomake

verb ai 9
s/he is good at imitating or mimicking
Plural : 'tawokehkoluhtomakahtuwok
Prefixed Verb Stem : -nihtawokehkoluhtomake-
Unprefixed Verb Stem : 'tawokehkoluhtomake-
Changed Verb Stem : nehtawokehkoluhtomake-
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly