wokosi-kittakon

noun animate
nail file (for fingernails)
Plural : wokosi-kittakonok
Possessed : wokosi-kittakonumol
Locative : wokosi-kittakonok
Diminutive : wokosi-kittakonossis

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Nokosi-kittakonum. My nail file.
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
example Dolly