't-amonihkomon

verb ti 28
s/he makes detour around it, bypasses it, circles around it
Verb Stem : -amonihkom-

Example Sentences :

Passamaquoddy-Maliseet English Phrase
Ktahcuwi-amonihkomon etolalkasik. You have to detour around the excavation.
'Tahcuwi-amonihkomon etoli-wolawtihkasik awt. He had to make a detour around the road construction.
'Tamonihkomon etoli-spocokek. She circles around the deep mud.
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
Word Dolly
Example Dolly
Example Dolly
Example Dolly