'kossomahkatomon, 'kosomahkatomon

verb ti 28
s/he pushes it
Prefixed Verb Stem : -kos(s)omahkatom-
Unprefixed Verb Stem : ksomahkatom-
Changed Verb Stem : kes(s)omahkatom-
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
Word Dolly