'kossomonomon, 'kosomonomon

verb ti 28
s/he pushes it (with hand(s) or shoulder)
Prefixed Verb Stem : -kos(s)omonom-
Unprefixed Verb Stem : ksomonom-
Changed Verb Stem : kes(s)omonom-

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
'Kosomonomon 'tapakon. He pushes the car, carriage, etc.
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
example Dolly