't-olaposiyatomon

verb ti 28
s/he saves it, rescues it
Prefixed Verb Stem : -olaposiyatom-
Unprefixed Verb Stem : laposiyatom-
Changed Verb Stem : elaposiyatom-
Verb Stem With Preverb : -aposiyatom- (with other initials)
Notes :

(also, 't-olaposiktun)

Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta