pskiyahtoq

noun inanimate
(tree) branch, bough, limb
Plural : pskiyatkul
Possessed : 'poskiyatkum
Locative : pskiyatkuk
Diminutive : pskiyatqsis
Notes : (see also pskiyatqon, psketqon)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Stephanie
word Dolly