woli-kolusuwakone

verb ai 13
s/he is courteous in speech
Plural : woli-kolusuwakonahtuwok
Prefixed Verb Stem : -uli-kolusuwakona-
Unprefixed Verb Stem : woli-kolusuwakona-
Changed Verb Stem : weli-kolusuwakona-
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Scott
word Dolly