koloton

verb ii 17
it freezes, is frozen; (figuratively; e.g., body part) it gets cold
Verb Stem : koloton-
Changed Verb Stem : keloton-

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Pesqon kelotok lapihkakon pskihqiminsok nituwi weci-kisihtu amalhihpuwakon. I need one package of frozen strawberries so I can make dessert.
Koloton psi-te keq. Everything is frozen.
Nit-te kis-ona tepi-tkeyu koloton qospem. At that time, it was already cold enough for the lake to freeze. (MT)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta
word Dolly
Example Dolly
example Alberta
Example Dolly

Videos Referencing This Word :