'kosokahpawolal

verb ta 31
s/he chases or pursues h/ across
Prefixed Verb Stem : -kosokahpawol-
Unprefixed Verb Stem : ksokahpawol-
Changed Verb Stem : kesokahpawol-
Notes : (also, 'qosokahpawolal)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly