'kosokahutun

verb ti 27
s/he takes it across by boat, ferries it
Prefixed Verb Stem : -kosokahutu-
Unprefixed Verb Stem : ksokahutu-
Changed Verb Stem : kesokahutu-
Notes : (also, 'qosokahutun)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly