'kossomihtehkomon, 'kosomihtehkomon

verb ti 28
s/he kicks it forward, pushes it with body
Prefixed Verb Stem : -kos(s)omihtehkom-
Unprefixed Verb Stem : ksomihtehkom-
Changed Verb Stem : kes(s)omihtehkom-
Notes : (also, 'kossomtehkomon)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly