't-otolokitomon

verb ti 28
s/he is reading it, is counting it
Prefixed Verb Stem : -otolokitom-
Unprefixed Verb Stem : tolokitom-
Changed Verb Stem : etolokitom-

Example Sentences :

Passamaquoddy-Maliseet English Phrase
Ntoqecimulahpon, "Uhkomi, keq etolokitomon?" I asked her, "Gram, what are you reading?"
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta
example Alberta