polahkomen

noun animate
black person, black man, African-American
Plural : polahkomenok
Diminutive : polahkomensis

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Kis nkisik amsqahs nemiyuk polahkomen. I was already grown when I first saw a black person.
Notes : (from English, black man; see also mokosewin)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta
Word Nancy
example Alberta
Example Nancy