'qonasqihton

noun inanimate (dependent)
point of h/ nose
Locative : 'qonasqihtonok
Diminutive : 'qonasqihtonossis
Notes : (see wihton)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta