sasokatokosu

verb ai 1
(rope, snake, etc.) s/he is extended straight
Plural : sasokatokosultuwok
Verb Stem : -sasokatokosi-
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta
word Dolly